Selecteer een pagina

Privacy- en cookieverklaring

In onderstaande privacyverklaring staat beschreven hoe we op school omgaan met de persoonsgegevens en rechten van sollicitanten.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Op de website van De Waterlelie tref je een lijst van alle actuele vacatures. Als je een interessante vacature hebt gezien en je wilt solliciteren dan stuur je sollicitatiegegevens naar het email adres van de HR afdeling.

De persoonsgegevens die wij vervolgens kunnen verwerken hangt af van welke gegevens je aan ons verstrekt. Dit kunnen zijn:

 • N.a.w. gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Persoonlijke gegevens;
 • Identificerende gegevens;
 • Voor communicatie benodigde gegevens;
 • Arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens;
 • Loopbaangegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Contractuele gegevens.
Waarvoor verwerken we jouw gegevens?

De Waterlelie zal de persoonsgegevens die jij ons geeft, gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de geschiktheid te beoordelen voor een bestaande of toekomstige functie gebruiken we jou verstrekte persoonsgegevens. Vanzelfsprekend zullen we de sollicitatie moeten verwerken. Jouw sollicitatie wordt doorgezet naar de verantwoordelijke die de vacature heeft uitgezet.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

De Waterlelie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jou persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang mogen we jouw gegevens bewaren?

Sollicitatiegegevens worden maximaal vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd uit de database. Wil je de gegevens direct laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar:.

In ons digitale sollicitatieformulier vragen we je, indien wij jouw gegevens interessant vinden maar er op dit moment geen passende vacature beschikbaar is, of jouw gegevens in file bewaard mogen worden. Als je dit goed vindt, worden de gegevens maximaal één jaar na opname, met jouw toestemming in de kandidatenlijst bewaard.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • inzage, en/of een kopie, te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken (of een deel daarvan);
 • informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt of verouderd is, of informatie aan te vullen als deze niet compleet is;
 • Verzoeken om persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zullen dan opnieuw beoordelen of wij er nog voldoende belang bij hebben om de betreffende gegevens te bewaren, of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Als dat niet zo is, dan worden de gegevens verwijderd.
 • Bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking. Wij bekijken dan of wij de persoonsgegevens inderdaad niet (meer) mogen verwerken. Als dat zo is, zullen wij de gegevens verwijderen.
 • Te verzoeken om beperking van de verwerking. Als je bezwaar hebt gemaakt, of van mening bent dat de gegevens onjuist zijn / wij deze niet (meer) mogen verwerken, doen wij hier zorgvuldig onderzoek naar. In de tussentijd kun je ons verzoeken de gegevens voorlopig niet te gebruiken, maar nog wel op te slaan;
 • Als jouw toestemming de grondslag is voor het gebruik van jouw gegevens(dit is zo bij het langer bewaren van je sollicitatiegegevens) dan kun je deze te allen tijde intrekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van de persoonsgegevens;
 • Een kopie van je persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar format dat aan een andere partij kan worden overgedragen wanneer jij dat wenst. En wanneer dat technisch mogelijk is: dat gegevens rechtstreeks naar een andere partij worden gezonden op jouw verzoek.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This