Als u deze regel bespreekt met uw kind, dan kunt u de volgende aandachtspunten in het gesprek betrekken:

  • Ik luister naar alle juffen en meesters, ook als het niet mijn eigen juf of meester is.
  • Als de juf of meester tegen de hele klas praat, praat hij/zij ook tegen mij (dus luister ik)
  • Als een leerling of juf/meester niet met mij praat maar met een ander kind, hoef ik me er niet mee te bemoeien
Share This