Selecteer een pagina

Schoolstandaard

Bij instroom van een leerling op De Waterlelie wordt met ouders tijdens de intake binnen 6 weken en daarna jaarlijks een OntwikkelingsPerspectief (OPP) vastgesteld. In het OPP staat het te verwachten vervolgonderwijs binnen het SO of uitstroomperspectief na het VSO en de onderbouwing daarvan. Deze onderbouwing bevat onder andere een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het te verwachten leerrendement.

De betrokken teamleden houden tijdens hun lessen rekening met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Om een zo hoog mogelijke uitstroombestemming te bereiken, wordt er op De Waterlelie opbrengstgericht onderwijs aangeboden. Dat wil zeggen dat we zo hoog mogelijke maar realistische doelen stellen.

Jaarlijks wordt het OPP geëvalueerd en met de ouders besproken of de leerling nog de juiste leerroute volgt.

De leerroutes en de uitstroombestemmingen zijn vastgesteld en schematisch weergegeven in de schoolstandaard.

Schoolstandaard zoals deze gehanteerd wordt op de Waterlelie

Filmpje, waarin uitgelegd wordt wat de Schoolstandaard is

Het uitstroomprofiel van een fictieve SO leerling, Saar

Het uitstroomperspectief van een fictieve VSO leerling, Amir.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This