Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Schoolstandaard

Bij instroom van een leerling op De Waterlelie wordt met ouders tijdens de intake binnen 6 weken en daarna jaarlijks een OntwikkelingsPerspectief (OPP) vastgesteld. In het OPP staat het te verwachten vervolgonderwijs binnen het SO of uitstroomperspectief na het VSO en de onderbouwing daarvan. Deze onderbouwing bevat onder andere een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het te verwachten leerrendement.

De betrokken teamleden houden tijdens hun lessen rekening met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Om een zo hoog mogelijke uitstroombestemming te bereiken, wordt er op De Waterlelie opbrengstgericht onderwijs aangeboden. Dat wil zeggen dat we zo hoog mogelijke maar realistische doelen stellen.

Jaarlijks wordt het OPP geëvalueerd en met de ouders besproken of de leerling nog de juiste leerroute volgt.

De leerroutes en de uitstroombestemmingen zijn vastgesteld en schematisch weergegeven in de schoolstandaard [pdf].

Filmpje, waarin uitgelegd wordt wat de Schoolstandaard isHet uitstroomprofiel van een fictieve SO leerling, SaarHet uitstroomperspectief van een fictieve VSO leerling, Amir

Deel dit!

Deel dit met de wereld!