Selecteer een pagina

Dit is de website van het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs wordt gevormd door de landelijke ouder-, leraren- en leerlingorganisaties. U kunt op de website terecht voor informatie, advies en begeleiding. Deze maand komt een praktische checklist beschikbaar om medezeggenschapsraden te helpen bij de beoordeling van het schoolondersteuningsprofiel. Ook zijn er modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad te vinden.

www.medezeggenschapsraden.nl

Share This