Stichting De Aanloop is in 1967 ontstaan op initiatief van drie ouderverenigingen onder supervisie van de Sociaal Pedagogische Dienst.

Iedereen bij de Stichting is vrijwilliger, met hulp van deze 90 vrijwilligers organiseren wij activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mocht u als oudere op- en/of aanmerkingen hebben over bestaande aktiviteiten dan verneemt de Stichting dit graag.
Tevens zijn zij benieuwd of bij leerlingen/ouders animo is voor een nieuwe bezigheid.

De Stichting denkt vooral aan de groep van jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Uw ideeën en opmerkingen kunt u mailen
of u bezoekt www.deaanloop.nl

Share This