Selecteer een pagina

De Baan is de ontmoetingsplaats voor vrijetijdsbesteding, sport en vakantie in de regio Zuid-Kennemerland voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een kind of volwassenen met een verstandelijke beperking is gebaat bij een organisatie die een combinatie biedt van professionele continuïteit met de inzet van deskundige en enthousiaste vrijwilligers. Hierdoor levert De Baan een verantwoorde en sociale bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van de doelgroep.

www.stichtingdebaan.nl

Share This