Ouders/verzorgers van jongeren met een beperking komen vroeg of laat voor de vraag te staan hoe het hun kind zal vergaan als ze volwassen zijn. Kan mijn kind straks zelfstandig wonen? Waar dan? En hoe is de zorg dan geregeld? Wie houdt er een oogje in het zeil?

De Stichting Mijn Eigen Thuis helpt ouders bij het realiseren van kleinschalige woonvormen. Maar wat komt daar zoal bij kijken? Wat kun je zelf doen en hoe organiseer je professionele hulp.

Voor ouders van jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudge beperking, die meer te weten willen komen over het opzetten van een particulier wooninitiatief in Nederland, organiseert de Stichting Mijn Eigen Thuis een najaarsconferentie op donderdagmiddag 24 november tussen 13:30 en 17:30 uur in het Cultureel Centrum van Amerpoort, locatie Nieuwenoord te Baarn. Tijdens deze conferentie wordt informatie verstrekt over het ontwikkelen van een ouderinitiatief en wat daar zoal bij komt kijken. Hoe pak je het aan, welke hulp je kunt krijgen, hoe regel je de financiering, hoe organiseer je fondswerving en wat kan domotica bijdragen aan het succesvol zelfstandig wonen. U krijgt informatie over voorbeelden van ouderinitiatieven die reeds succesvol zijn en u krijgt ruimschoots de gelegenheid om te praten met professionals en ervaringsdeskundigen.

Een uitnodiging voor de conferentie ontvangt u per mail als u een verzoek stuurt aan met vermelding in het onderwerp “Conferentie 24 november” en het aantal personen dat wil deelnemen. Zodra het definitieve programma bekend is ontvangt u van ons een persoonlijke uitnodiging.

Share This