De Waterlelie en Stichting ZIE

Stichting ZIE (ZorgIntensief & Epilepsie). Deze stichting is er speciaal voor voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen. Op de website www.stichtingzie.nl is veel achtergrondinformatie te vinden over epilepsie, en natuurlijk ook over stichting ZIE.

Graag willen we u wijzen op de facebookpagina (https://www.facebook.com/stgZIE/),  de nieuwsbrief (waar u zich gratis op kunt abonneren via onze website) en de eerste brochure. Die brochure gaat over het CSWS/ESESsyndroom en is geschreven door stichting ZIE in samenwerking met kinderneurologen Floor Jansen en Paul Augustijn. U kunt de brochure inzien, downloaden en bestellen via deze link: http://stichtingzie.nl/informatie-over-epilepsie-stichting-zie/epilepsiesyndromen/cswseses-syndroom/ In de komende 2 jaar zullen nog een aantal brochures verschijnen, o.a. over het Lennox-Gastautsyndroom.

Share This