Selecteer een pagina

Per kind wordt in een Trajectplan vastgelegd wat het toekomstperspectief is en welke voorbereidingen daar voor getroffen moeten worden tijdens de schoolperiode. Dit plan wordt in samenspraak met u en uw kind opgesteld. Dit omdat een actieve instelling van leerlingen en ouders, ondersteund door de jobcoach, nodig is voor een goede uitstroom.

De uitstroom varieert van een baan in het vrije bedrijf tot arbeidsmatige dagbesteding in een dagactiviteiten centrum.

Voor het begeleiden van schoolverlaters is de Waterlelie gaan samenwerken met het reïntegratie bureau van SEIN. Naast twee stagecoaches is er nu ook een jobcoach verbonden aan het stagebureau van de Waterlelie. Deze jobcoach kan zonodig kinderen nazorg bieden als ze al van school zijn vertrokken.

Tijdens de schoolperiode kan de jobcoach kennismaken met uw kind zodat de mogelijkheden van uw kind en de zwaarte van de nazorg in kaart gebracht kan worden.

Belangrijk hierbij is het op tijd aanvragen van de financiën en het starten van de werkzaamheden, waardoor er na de school geen onnodige wachttijd ontstaat voor de leerling.

Het nazorg traject wordt in nauwe samenwerking met ouders en hun kind uitgevoerd.

Terug
Share This