De Waterlelie is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer voor leerlingen waarbij epilepsie en/of andere neurologische aandoening, een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking is vastgesteld. Daarnaast kent de school ook een afdeling Ambulante Onderwijskundige Begeleiding van waaruit medewerkers werkzaam zijn in Midden, West en Noord-Nederland.

Met een team van ongeveer 25 ambulant onderwijskundig begeleiders wordt, samen met collega’s van De Berkenschutse, invulling gegeven aan de landelijke taakstelling van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (www.lwoe.nl). Als zelfstandig professional geeft men ambulante onderwijskundige begeleiding op basis van de hulpvraaggerichte aanmeldingen die binnen komen (ca 50 à 60 leerlingen per jaar voor een fulltimer). Daarnaast is er een gerichte inzet op het ontwikkelen van expertise, professionalisering en uitbouwen van het medische en onderwijskundige netwerk. Dit alles gebeurt in een gericht samenspel met directe collega’s en met inhoudelijke aansturing vanuit de Commissie Leerling Zorg (CLZ) en vanuit de stuurgroep LWOE.

In verband met aanstaande pensionering van enkele collega’s in de komende tijd ontstaat er binnen de ambulante dienst van LWOE de Waterlelie vacatureruimte voor nieuwe collega’s. Het betreft een totale vacatureruimte voor de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe. Graag komen wij in contact met:

Ambulant Onderwijskundig Begeleiders

Regio GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE

Wat ga je doen?

De ambulant (onderwijskundig) begeleider is belast met advies- en ondersteuningsactiviteiten binnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. De activiteiten zijn gericht op het begeleiden van leerkrachten met een leerling met epilepsie en een onderwijs ondersteuningsvraag in hun klas.

De ambulant onderwijskundig begeleider van het LWOE is expert op het gebied van ‘onderwijs en epilepsie’ o.a. door multidisciplinaire samenwerking met de epilepsie klinieken. Wij willen leerlingen met epilepsie beter laten functioneren op school zodat zij zich nog beter en evenwichtiger kunnen ontwikkelen als mens. Als onderwijskundig begeleider richt je je op het versterken van leerkrachtgedrag.

Functie-eisen

 • de kandidaat heeft als minimaal vereiste opleiding: leraar (speciaal) onderwijs; de voormalige cursus ambulante begeleiding; of is bereid tot het behalen van een master SEN;
 • heeft ruime ervaring in het primair en/of voortgezet onderwijs en (speciaal) onderwijs;
 • is inzetbaar in PO, VO en MBO (of is nadrukkelijk bereid zich breed te ontwikkelen);
 • de kandidaat is in staat zelfstandig en autonoom te werken en is tegelijkertijd een sterke teamspeler, in nabijheid en op afstand.

Profiel
Kennis en expertise

 • Je hebt ervaring met en kennis van (of een sterke affiniteit met) epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen en de gevolgen op het functioneren binnen de context van onderwijs;
 • Je hebt een intrinsieke motivatie om deze kennis telkens weer te verdiepen en te actualiseren;
 • Je beschikt over voldoende analytisch vermogen om te komen tot een integratief beeld en gerichte handelingsadviezen;
 • Je hebt kennis van actuele didactische en pedagogische ondersteuningsmiddelen;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving m.b.t. o.a. Passend Onderwijs;
 • Je hebt ervaring in oplossingsgericht begeleiden en coachen van leraren en leerlingen, en is bereid zich daarin verder te ontwikkelen;
 • Je hebt ervaring in het presenteren voor een groep, affiniteit met geven van voorlichting en scholing aan volwassenen en is bereid zich hier verder in te ontwikkelen;

Relatiemanager en netwerker

 • Je kunt een vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen, leraren, ouders/verzorgers; en stelt zich daarbij gelijkwaardig en collegiaal op;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en tact in de communicatie met leerlingen, leraren en ouders;
 • Je kan autonoom werken en bent tegelijkertijd een teamplayer; je kunt samenwerken met andere disciplines;
 • Je bent een representatief netwerker die zelfstandig (nieuwe) contacten legt en onderhoudt in het medische circuit en het onderwijsveld; je hebt een klantvriendelijke houding, gericht op begeleiding op maat;

Beheer en vastlegging

 • Je hebt voldoende digitale vaardigheden, o.a. Zocus, Office 365, Social Media;
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en auto;
 • Je bent bereid om te reizen vanuit de eigen woonomgeving, met eigen vervoer o.b.v. werkkostenregeling van de Waterlelie;
 • Je bent voor minimaal 3 dagen per week beschikbaar en kan flexibel omgaan met de werktijden (bijv. indien nodig incidenteel werken op een avond- of in dag(deel) in het weekend).

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe. De woonplaats is bij voorkeur in deze regio’s. Voor deze vacature is de startdatum zo spoedig mogelijk.

Salariëring: Schaal L11.

Tot slot

Bij de samenstelling van het team wordt gestreefd naar een zo evenwichtig als mogelijke verdeling als het gaat om: man/ vrouw, leeftijd en verspreiding qua woongebied. Dit laatste om dienstreizen te minimaliseren en afstemming op plaatselijke netwerken zo eenvoudig als mogelijk te maken.

Voor vragen neem je op werkdagen contact op met Jeske Langenhuysen op 06-41454181.

Spreekt deze vacature jou aan?

Mail jouw cv en motivatie naar onze HR-adviseur Jan Paul Bourguignon via jp.bourguignon@dewaterlelie.net.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Alles over onze dienstverlening is te lezen op www.lwoe.nl

 

Share This