Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Vacatures

Directeur school De Waterlelie (V)SO en Ambulante begeleiding

Posted by on mei 14, 2019 in Vacatures | 0 comments

verbinder | vernieuwend | sensitief

De functie in het kort

Als directeur met bestuurlijke taken vertegenwoordigt u de organisatie naar binnen en naar buiten. Intern geeft u op een coachende en steunende wijze leiding aan twee adjunct-directeuren van school De Waterlelie, aan de clustermanager Ambulante begeleiding en aan de staf. Het totale team bestaat uit ca. 105 medewerkers. Naar buiten toe zet u actief in op het vergroten van de naamsbekendheid van de school en de ambulante dienst. U opereert inhoudelijk deskundig op strategisch niveau. Daarnaast hebt u ook (gemandateerde) bestuurstaken. Onder uw verantwoordelijkheid vallen de werkvelden Onderwijs, Ambulante Begeleiding en OASE (onderzoek, advies, scholing en expertise) en de ondersteunende generieke of algemene staf bestaande uit facilitair, financiën, administratie, ICT en kwaliteit. De Waterlelie en de Ambulante Dienst werken met multidisciplinaire teams.

STARTDATUM: Per 1 augustus 2019 of zo spoedig mogelijk daarna.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider en ervaring als leidinggevende in het onderwijs, bij voorkeur speciaal onderwijs.
 • Ervaring met het werken vanuit een onderwijskundige visie.
 • Ervaring met de (financiële) bedrijfsvoering van een organisatie in het onderwijs.
 • Brede bestuurlijke kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs.
 • Politieke sensitiviteit en ervaring in het netwerken (o.a. met de samenwerkingsverbanden).
 • Ervaring met het vertalen van lange termijn ontwikkelingen naar breed gedragen organisatiedoelen en het realiseren en evalueren daarvan.
 • Kennis van en ervaring met positionering van organisaties.

Informatie over de organisatie

De Waterlelie is het bovenregionale expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie in het centrum van de Randstad en een RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid) van SEIN. De Waterlelie biedt (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan ca. 125 leerlingen van 4 tot 18 jaar met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Ook kan er sprake zijn van een combinatie van verschillende beperkingen. De Waterlelie wil een stimulerende onderwijsomgeving creëren waarin actieve, ondernemende en lerende leerlingen kunnen presteren en ontwikkelen. Een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid van de leerlingen en hun leerontwikkeling staat centraal.

Daarnaast verzorgt de Ambulante Dienst begeleiding in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs met de ambitie om een passend advies te geven aan onderwijsprofessionals rondom de leerling met epilepsie. De ambulante dienst vormt samen met de ambulante dienst van De Berkenschutse het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Samen bedienen de ca. 40 onderwijskundig begeleiders in Nederland meer dan tweeduizend leerlingen met epilepsie in het primair onderwijs (PO/SO), voortgezet onderwijs (VO/VSO) en in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het College van Bestuur van SEIN is het bevoegd gezag van De Waterlelie.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur met bestuurlijke taken:

 • kijkt vanuit een breed perspectief naar ontwikkeling, geeft onze visie en missie vorm en draagt deze op een inspirerende wijze uit;
 • is strategisch bekwaam en koersvast: stuurt op hoofdlijnen vanuit verbinding;
 • is organisatiesensitief, empathisch en geeft coachend leiding vanuit een positief mensbeeld;
 • werkt vanuit vertrouwen, ziet altijd kansen en mogelijkheden en communiceert vanuit de dialoog;
 • is daadkrachtig, biedt heldere kaders met ruimte voor diversiteit, geeft en vraagt verantwoordelijkheid;
 • is gericht op het bevorderen van een lerende organisatie en bouwt verder op de ontwikkeling die gaande is waarin de school met meer zelfstandige, multidisciplinaire teams gaat werken;
 • is communicatief en sociaal vaardig, heeft humor en is zelf-reflectief;
 • is enthousiast en een ondernemende netwerker, is bestuurlijk en politiek sensitief, heeft gevoel voor verhoudingen en kan op basis van gezag invloed uitoefenen.

Fte

0,8 fte

Schaal

Conform cao PO schaal DD

Wat bieden wij?

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) biedt:

 • Een unieke functie bij een organisatie die staat en waar het aanbod van het onderwijs volop in ontwikkeling is.
 • Een voorlopige aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een 0,8 fte dienstverband.
 • Een professioneel en deskundig team.
 • Een bijzondere doelgroep met betrokken ouders/ verzorgers.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt De Waterlelie bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief op maandag 3 juni 2019 uiterlijk om 09:00 uur via de button ‘solliciteer’ rechtsboven of onderaan deze webpagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op dinsdag 11 juni 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.

De 1e ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op donderdag 27 juni 2019 en de 2eronde gesprekken op woensdag 3 juli 2019 op De Waterlelie, Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius.

Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek, via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Organisatienaam

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

Share This

Deel dit!

Deel dit met de wereld!