Selecteer een pagina
  • “Werken in de zorg” wordt in toenemende mate gecombineerd met het programma “Schoonmaak in de groothuishouding“.
  • De programma’s zijn gebaseerd op uitstroom naar arbeid. Binnen de kinderopvang en zorginstellingen liggen voor gecertificeerde leerlingen tal van mogelijkheden.
  • Theoretische onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.: het wonen van ouderen, zorg voor voeding, persoonlijke zelfzorg, sociale vaardigheden, wasverzorging en zorgniveaus.
  • Tot de praktische vaardigheden behoren o.a.: koffie, thee en was verzorgen, persoonlijke verzorging, oefenen tillen en verplaatsen van ouderen, scoonmaak, drinken en brood verzorgen voor ouderen. Ooefenen van sociale vaardigheden.
Terug
Share This