Pages Navigation Menu

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Onze leerlingen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) of is de leerling zeer moeilijk lerend (ZMLK). Of heeft de leerling een combinatie van verschillende beperkingen? Wij zien en kennen de mogelijkheden.

agenda / belangrijke data

  • donderdag 15 en vrijdag 16 oktober zijn studiedagen. De leerlingen zijn deze dagen vrij.
  • de herfstvakantie is dus van 15 t/m 25 oktober. We starten weer op maandag 26 oktober.
  • woensdag 18 november studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
  • dinsdag 10 november wordt er een ouderavond georganiseerd met als thema: Relationele en seksuele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking. U heeft hier reeds een uitnodiging voor ontvangen. Denkt u er aan om het strookje in te leveren bij de groepsleerkracht, voor zover u dat nog niet gedaan heeft?
  • in week 45 vinden er gesprekken plaats in het kader van de oudergesprekscyclus. Dit kan zowel telefonisch als via een gesprek op school.
    De avondmogelijkheid zal zijn op donderdag 5 november. U ontvangt hier volgende week een uitnodiging voor.
  • de oudergesprekken voor de schoolverlaters uit groep 8 in het SO vinden plaats op uitnodiging vanaf week 48.

Onderwijskundig begeleiders van
het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis,
ervaring en het medische netwerk om
docenten en hun leerlingen met epilepsie zo
optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

LWOE-landelijk-werkverband-onderwijs-en-epilepsie

Share This
error: Inhoud is beschermd !!