Pages Navigation Menu

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Onze leerlingen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) of is de leerling zeer moeilijk lerend (ZMLK). Of heeft de leerling een combinatie van verschillende beperkingen? Wij zien en kennen de mogelijkheden.

Mededeling

Veiligheidshandboek De Waterlelie
Het veiligheidshandboek De Waterlelie beschrijft de werkwijze(n) en maatregelen, die op schoolniveau worden ingezet om te kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen in het kader van de veiligheid, arbeidsomstandigheden en zorg voor leerlingen en personeel.

In het handboek vindt u de meest relevante aspecten die onder sociale veiligheid vallen.
Veel afspraken zijn vastgelegd in protocollen en beleidsstukken, die zowel op school aanwezig zijn als op de website staan onder het kopje praktisch > De veilige Waterlelie > veiligheidshandboek. Waar dit van toepassing is, wordt hiernaar verwezen.


 

Onderwijskundig begeleiders van
het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis,
ervaring en het medische netwerk om
docenten en hun leerlingen met epilepsie zo
optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

LWOE-landelijk-werkverband-onderwijs-en-epilepsie

Share This
error: Inhoud is beschermd !!