Pages Navigation Menu

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Onze leerlingen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons. Ook kan er sprake zijn van een combinatie van verschillende beperkingen. Wij zien en kennen de mogelijkheden.


Wij zoeken jou !!

Ben jij die gedreven en enthousiaste professional die een uitdaging zoekt in het speciaal onderwijs?

Kun je genieten van kleine stapjes in de ontwikkeling van onze leerlingen die functioneren op ZML- of praktijkonderwijs niveau?

Dan willen wij graag dat je snel reageert, want het Bestuur van de Waterlelie zoekt voor haar school zo spoedig mogelijk na de zomervakantie:

Groepsleerkrachten SO en VSO voor in totaal 2 fte (wtf 0.6-1.0)

Verder lezen ...


N201 Groot onderhoud en aanleg fietstunnels

Waar: N201  – de provinciale weg tussen de de N205 (Driemerenweg) en de Rijnlanderweg in Hoofddorp
Waarom: Groot onderhoud, aanleg van twee fietstunnels en aanpassingen kruisingen N201 met de Van Heuvengoedhartlaan
Wanneer: maart 2016 tot en met juni 2017

Meer informatie vindt u in hier: Werkzaamheden groot onderhoud oktober 2016 - N201 Fase 3.

N205 Groot onderhoud aan de Drie Merenweg

Meer informatie vindt u in hier: Werk aan de N205

Mededeling

Stichting ZIE (Zorgintensief & Epilepsie)

Beste ouders,

Een jaar geleden is stichting ZIE (ZorgIntensief & Epilepsie) opgericht. Onze stichting is er speciaal voor voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen. Op onze website www.stichtingzie.nl is veel achtergrondinformatie te vinden over epilepsie, en natuurlijk ook over stichting ZIE.

Verder lezen ...


 

Onderwijskundig begeleiders van
het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis,
ervaring en het medische netwerk om
docenten en hun leerlingen met epilepsie zo
optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

LWOE-landelijk-werkverband-onderwijs-en-epilepsie

error: © Copyright De Waterlelie