Pages Navigation Menu

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

Vakantiesluiting Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Regio Noord:
Van 4 juli t/m 16 augustus is expertisecentrum De Waterlelie wegens vakantie gesloten. Mails met een verzoek om informatie en aanmelding voor ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen ‘boven de grote rivieren’ zullen vanaf maandag 17 augustus weer beantwoord kunnen worden.

Regio Zuid:
Van 18 juli t/m 30 augustus is expertisecentrum De Berkenschutse wegens vakantie gesloten. Mails met een verzoek om informatie en aanmelding voor ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen ‘onder de grote rivieren’ zullen vanaf maandag 31 augustus weer beantwoord kunnen worden.

Het LWOE wenst u een prettige zomervakantie.

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De Waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen. Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Onze leerlingen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) of is de leerling zeer moeilijk lerend (ZMLK). Of heeft de leerling een combinatie van verschillende beperkingen? Wij zien en kennen de mogelijkheden.

 

Onderwijskundig begeleiders van
het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis,
ervaring en het medische netwerk om
docenten en hun leerlingen met epilepsie zo
optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

LWOE-landelijk-werkverband-onderwijs-en-epilepsie

Share This
error: Inhoud is beschermd !!