Welkom bij de Waterlelie, de school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Wij zijn een school voor kinderen met epilepsie, aanverwante neurologische aandoeningen, chronische ziekten, lichamelijke beperkingen (LG) en (zeer) moeilijk lerende kinderen. Ons onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is actieve deelname aan de samenleving.

Ons expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie zet het stimuleren van de brede ontwikkeling centraal. Samen met de ouders willen wij alle kansen voor en mogelijkheden van onze leerlingen zo goed mogelijk benutten. De ontwikkelingsstimulering is gericht op de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van de leerlingen.

Op de Waterlelie kennen wij vier verschillende afdelingen:

• speciaal onderwijs – SO de Waterlelie
• voortgezet speciaal onderwijs – VSO het Seincollege
• onderwijs-zorgarrangement– OZA het Leermeer
• Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie – LWOE

Elke afdeling is gericht op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en leerstijlen. Iedere leerling is uniek en leert anders. Het kind staat centraal in onze aanpak.

Kijk verder bij de verschillende afdelingen door te klikken op de gewenste button onder aan deze pagina.

Leerlingen met een intensieve

hulpvraag staan centraal

dewaterlelie.net – 023 548 33 33 – info@dewaterlelie.net

error: Content is protected !!