wij zoeken jullie per direct/z.s.m.!

Ambulant onderwijskundig begeleider (WTF: 0,8 – 1)

geplaatst 10 november, 2023

Coördinator ICT en Educatie WTF 0,8 – 1,0  

geplaatst 10 november, 2023

Groepsleerkracht VSO IBL  WTF 0.6-0.8

geplaatst 10 november, 2023

Groepsleerkracht  WTF 0,4 – 0,8

geplaatst 10 november, 2023

Klassenassistent WTF 0,4 – 0,8

geplaatst 10 november, 2023

   Vakleerkracht Horeca WTF 0,6 – 0,8 

geplaatst 10 november, 2023

De Waterlelie Open schooldagen

Maandag 29 januari t/m vrijdag 9 februari 2024

Nodigen wij belangstellenden uit voor een rondleiding.

Pr

 

Professionals van andere scholen en/of organisaties

zijn welkom op donderdagmiddag 8 februari

Pr

 

Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 023 – 548 3333

De Waterlelie - School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

LEERLINGEN MET EEN INTENSIEVE HULPVRAAG STAAN CENTRAAL

De waterlelie is dé school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad.
Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 – 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.
Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling centraal.

Wilt u meer weten over het onderwerp ZML, epilepsie en prikkelverwerking. 

Leerbeperkingen zorgen voor

Intensieve hulpvragen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons.
Ook kan er sprake zijn van een een combinatie van verschillende beperkingen. 

Wij zien en kennen de mogelijkheden

De Waterlelie is er trots op een Gezonde school te zijn

Voor veel leerlingen van De Waterlelie is bewegen nog belangrijker dan voor leerlingen die regulier onderwijs volgen. De medicatie die leerlingen met epilepsie gebruiken, heeft pittige bijwerkingen. Bewegen heeft een positieve invloed op het leren en het fysieke welzijn van de leerlingen. Veel leerlingen worden met een busje naar school gebracht, waardoor ze heel wat beweging mislopen.

Mede dankzij het nieuwe kunstgrasveld, de invoering van het “spel van de week” en de inrichting van de schoolpleinen, heeft De Waterlelie voor het vignet de Gezonde School het themacertificaat ’bewegen en sport’ behaald. De leerlingen krijgen, naast minstens twee keer per week een gevarieerde gymles, aanvullende bewegingsactiviteiten aangeboden om het leren te bevorderen.

Het Vignet “Gezonde school“ is drie jaar geldig en de school is al ver met het behalen van enkele van de overige themacertificaten, zoals: Relaties & Seksualiteit, Fysieke veiligheid & Welbevinden en Sociale Veiligheid. In de toekomst hopen we ook het themacertificaat Voeding te behalen.

Verder lezen …

Strategisch
beleidsplan

 

LWOE &
De Waterlelie 2020 – 2024

Schoolplan
2021 – 2025

 

School
De Waterlelie

Landelijk Werkverband Onderwijs en epilepsie

LWOE

Onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om docenten en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Share This