Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De waterlelie is de school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad. Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 - 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.
Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling centraal.

Onze leerlingen

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons.

Ook kan er sprake zijn van een een combinatie van verschillende beperkingen. Wij zien en kennen de mogelijkheden.


De Waterlelie is er trots op een Gezonde School te zijn

Voor veel leerlingen van De Waterlelie is bewegen nog belangrijker dan voor leerlingen die regulier onderwijs volgen. De medicatie die leerlingen met epilepsie gebruiken, heeft pittige bijwerkingen. Bewegen heeft een positieve invloed op het leren en het fysieke welzijn van de leerlingen. Veel leerlingen worden met een busje naar school gebracht, waardoor ze heel wat beweging mislopen.

Verder lezen ...


Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

Onderwijskundig begeleiders van
het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis,
ervaring en het medische netwerk om
docenten en hun leerlingen met epilepsie zo
optimaal mogelijk te begeleiden.”
In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

   

Deel dit!

Deel dit met de wereld!