School voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs

protocollen corona

De Waterlelie hanteert een aantal protocollen waarin
kabinetsbesluiten en besluiten van het RIVM zijn opgenomen

hier vindt u de protocollen van onze school

Vindt u de informatie die u zoekt niet op de website of wilt u kennismaken?
Neem gerust contact met ons op, telefoon 023-548 33 33 of mail naar info@dewaterlelie.net.

Nodigt u uit voor een rondleiding / kennismaking
tijdens onze open schooldagen

Maandag 1 feb T/M
Donderdag 18 feb 2021

Vooraf reserveren is in deze tijd noodzakelijk.

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 

Leerlingen met een intensieve hulpvraag staan centraal

De waterlelie is dé school voor speciaal onderwijs in het centrum van de Randstad.
Ons onderwijs is voor leerlingen van 4 – 18 jaar die meer ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.

Bij de Waterlelie staat een brede ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling centraal.

Leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen zijn welkom bij ons.

Ook kan er sprake zijn van een een combinatie van verschillende beperkingen. Wij zien en kennen de mogelijkheden.

De Waterlelie is er trots op

een Gezonde school te zijn

Voor veel leerlingen van De Waterlelie is bewegen nog belangrijker dan voor leerlingen die regulier onderwijs volgen. De medicatie die leerlingen met epilepsie gebruiken, heeft pittige bijwerkingen. Bewegen heeft een positieve invloed op het leren en het fysieke welzijn van de leerlingen. Veel leerlingen worden met een busje naar school gebracht, waardoor ze heel wat beweging mislopen.

Mede dankzij het nieuwe kunstgrasveld, de invoering van het “spel van de week” en de inrichting van de schoolpleinen, heeft De Waterlelie voor het vignet de Gezonde School het themacertificaat ’bewegen en sport’ behaald. De leerlingen krijgen,  naast minstens twee keer per week een gevarieerde gymles, aanvullende bewegingsactiviteiten aangeboden om het leren te bevorderen. En de oudste groep van het SO rent dagelijks hun Daily Mile, zoals de leerling die voor de afdeling SO het vignet in ontvangst mocht nemen ook trots vertelde.

Het Vignet “ Gezonde school “ is drie jaar geldig en de school is al ver met het behalen van enkele van de overige themacertificaten, zoals: Relaties & Seksualiteit, Fysieke veiligheid & Welbevinden en Sociale Veiligheid. In de toekomst hopen we ook het themacertificaat Voeding te behalen. 

Verder lezen …

Het Landelijk Werkverband

Onderwijs en Epilepsie

Onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om docenten en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden.”

In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders samen met leerling, leerkracht(en)/docent(en) en ouders aan een totaalaanpak om het leren van leerlingen met epilepsie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Share This