Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

SEIN

seinDe samenwerking met SEIN

School De Waterlelie valt onder het bestuur van SEIN. SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. Om dit mogelijk te maken beschikt SEIN over 2 klinische centra, 12 poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra.
De Waterlelie werkt op verschillende gebieden intensief samen met SEIN:

  • De cliënten van de opnamekliniek jeugdigen (OKJ) die leerplichtig zijn, bezoeken overdag De Waterlelie
  • Een groep leerlingen met epilepsie maakt gebruik van de woonvoorzieningen van SEIN
  • Leerlingen van De Waterlelie maken regelmatig gebruik van de naschoolse- of logeervoorziening van SEIN
  • De Waterlelie is met het Dagactiviteiten Centrum van SEIN een samenwerking begonnen op het snijvlak van de gebieden onderwijs en zorg. We maken hierbij gebruik van wederzijdse expertise en faciliteiten.
    Zowel leerlingen als cliënten profiteren hiervan.
  • De Waterlelie maakt in het kader van les op locatie en individuele en groepsstages ook gebruik van
    de mogelijkheden die SEIN als Werkplaats biedt.
  • Ook kan op oproepbasis gebruik gemaakt worden van de medische dienst en het de-escalatieteam van SEIN.

Meer informatie? Kijk op de website van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland: www.SEIN.nl

Deel dit!

Deel dit met de wereld!